Home

 
 

MetalBasics is een onderneming die zich in West Europa richt op het inkopen van recycling metalen. MetalBasics is opgericht om voor een beperkt aantal klanten een betrouwbare Supply Chain op te zetten.

MetalBasics heeft met name in Vietnam contact met vooraanstaande smelterijen. Bij al de activiteiten van MetalBasics staat duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te allen tijde hoog in het vaandel. Door recycling van metalen wordt bespaard op schaarse grondstoffen, die zo broodnodig zijn in landen als Vietnam.

Metalen zijn in het dagelijks leven niet meer weg te denken. Metalen, in welke vorm dan ook, spelen een rol bij alles wat we doen. In de emerging markets in Azie is het wellicht een product dat gezien wordt als een eerste levensbehoefte. MetalBasics voorziet in deze behoefte.

Al onze producten en diensten voldoen aan de hoge eisen die verbonden zijn aan de certificaten die van toepassing zijn op de activiteiten die MetalBasics onderneemt.

Het management en de medewerkers van MetalBasics zetten zich volledig in voor hun klanten en de onderneming. Zowel in West-Europa, als in Vietnam spreidt MetalBasics haar expertise ten toon, dit om het vertrouwen van zowel leveranciers, met hen samenwerkende ondernemingen en niet ten laatste hun afnemers te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Dit al richting een zo optimaal mogelijke samenwerking.

MetalBasics werkt samen met een beperkt scala van metaal leveranciers, vervoerders en onafhankelijke kwaliteitinspecteurs, waardoor er een hoogwaardige kwaliteit metaal gegarandeerd kan worden richting de afnemers, die in het middelpunt staan van het pallet van bedrijfsactiviteiten.

Een crusiale succesfactor is gelegen in het feit dat MetalBasics zich richt op het optimaliseren van de business processen en het standariseren van de benodigde informatie, die de organisatie hiervoor nodig heeft om deze processen adequaat te laten verlopen. MetalBasics neemt haar relaties mee in de inhoudelijke benadering van de behoefte van de eindklant, zodat zij de relaties een oplossing kan bieden die hun organisatie substantieel versterken.

MetalBasics heeft een focus aangebracht op hoofdonderdelen, vanwaaruit zij kan verdiepen naar de onderliggende (bedrijfs)details van leveranciers, samenwerkende ondernemingen en afnemers.